ORŁY WPROST dla Hotelu Trzy Korony

Szanowni Państwo,
z radością i dumą informujemy, że nasza firma została wyróżniona prestiżową nagrodą Orły Wprost. 
Orły Wprost to nagrody dla firm, samorządów, wybitnych osobowości regionu oraz projektów transgranicznych i ponadnarodowych. To nagroda dla tych, którzy wnoszą szczególny wkład w rozwój gospodarki, regionu oraz kraju. Którzy na co dzień dbają o Rzeczpospolitą nie tylko w wielkich dziełach i czynach, ale w drobnych z pozoru decyzjach i działaniach, które w codziennych zmaganiach tworzą kształt dzisiejszej Polski.
Za to bardzo ważne dla nas wyróżnienie dziękujemy.

Lista plików